آدرس دهی relative که در معنای آدرس دهی url صفحات طراحی سایت به صورت نسبی و بدون درج دامین طراحی وب سایت می باشد و آدرس دهی absolute که در فرمت url از با درج دامین می باشد. حال سوالی که می تواند از منظر سئو سایت و بهینه سازی سایت مطرح شود این است که کدام یک از دو فرمت آدرس دهی relative یا absolute در سئو طراحی سایت مناسب تر است.

 

آدرس دهی relative یا absolute در سئو سایت

دو آدرس URL زیر را در نظر بگیرید.

<a href=”https://moz.com/blog”>بلاگ</a>

<a href=”/blog”>بلاگ</a>

در فرمت اولی آدرس دهی relative بوده است و در فرمت دومی absolute می باشد. مقایسه اینکه آدرس دهی relative و absolute کدام یک اثرگذاری بهتری را در سئو سایت و بهینه سازی سایت خواهد داشت مشکل می باشد ولی می بایست بیان نمود هر یک اثرات خود را خواهد داشت که در ادامه بیان خواهیم نمود.

فواید آدرس دهی relative در سئو سایت

کدنویسی کم حجم تر در طراحی سایت

استفاده از آدرس دهی relative منجر خواهد شد که از نظر کدنویسی با حجم کد کمتری رو به رو شویم و در نتیجه به منجر به کاهش حجم صفحه طراحی سایت خواهد شد به ویژه زمانی را تصور کنید که هزاران صفحه در طراحی وب سایت خود دارید و کاهش طول آدرس url صفحات کاهش را در حجم صفحه منجر خواهد شد.

کاهش اشتباه در آدرس صفحات طراحی سایت

فرض نمایید که شما در درج آدرس url خود اشتباه نمایید. حال اگر به صورت آدرس دهی relative باشد دیگر به صفحه خارجی مرتبط نمی شود و به نوعی مشکل صفحه مورد نظر یافت نشد را به نمایش می گذارد. اگر شما تمامی آدرس صفحات طراحی سایت خود را به صورت relative آدرس دهی نمایید در صورت تغییر دامین و دامنه طراحی وب سایت به راحتی کدها را به دامین جدید می توانید انتقال دهید.

 

فواید آدرس دهی absolute در سئو سایت

جلوگیری از محتوا کپی در طراحی سایت

وجود آدرس absolute منجر خواهد شد از محتوا کپی جلوگیری نمایید. تصور کنید که صفحات طراحی سایت شما از دو آدرس با www و بدون www قابل دسترسی خواهد بود. حال در این شرایط درج آدرس بصورت absolute می تواند آدرس url را با دامنی انتخابی که با www و یا بدون www باشد را انتخاب نماید.