گوگل چگونه بک لینک ها و لینک بیلدینگ ایجاد شده را از منظر سئو سایت و مبحث بهینه سازی سایت آنالیز می نماید. بک لینک و لینک سازی به عنوان فاکتوری در اعتباردهی به طراحی وب سایت شما می باشد فلذا در پروسه سئو سایت جایگاه خاصی دارد. اما امری که بدیهی است این می باشد که این بک لینک ها و لینک سازی ها ارزش و کیفیت یکسانی را ندارند و بسته به محل قرار گیری فالو و نوفالو بودن و نیز اعتبار سایت درج کننده لینک تعیین می شود. به طور کلی دسته بندی های زیر به عنوان فاکتوری در جهت آنالیز ارزشمندی وکیفیت لینک و بک لینک در سئو سایت می باشد.

  1. ارتباط سایت
  2. نوع لینک و بک لینک
  3. اعتبار سایت
  4. محل قرار گیری لینک
  5. ارتباط سایت با کلمات کلیدی طراحی سایت

مفهوم ارتباط در حوزه عملکردی و فعالیت سایتی که لینک و بک لینک شما در درج می نماید معنا می یابد. اگر سایتی که به شما لینک داده است در کلمات کلیدی مرتبط جایگاهی داشته باشد در نتیجه اعتبار و ارزش طراحی سایت خود را به شما خواهد بخشید و در نتیجه در پروسه سئو سایت بسیار کمک کننده خواهد بود. پس تلاش خود را برای اخذ بک لینک از سایت هایی با حوزه عملکردی و فعالیت مشابه کلمات کلیدی طراحی وب سایت شما باشد.

نوع لبنک در سئو طراحی سایت

نوع لینک می تواند گزینه هایی از اینکه بک لینک شما به صورت متنی ، عکس و یا دیگر فرمت ها باشد اثرگذاری متفاوتی را در سئو سایت خواهد داشت. بک لینک متنی بهترین و موثرترین روش در سئو وب سایت خواهد بود. نوع لینک می تواند دسته بنید دیگری از اینکه لینک بصورت فالو dofollow و یا نوفالو nofollow باشد و یا اینکه به صفحه طراحی سایت شما ریدایرکت شده باشد اثرگذاری متفاوتی را خواهد داشت. لینک فالو بطبع اثرگذاری بیشتر و اعتباربخشی مستقیم تری را نسبت به لینک نوفالو دارد.

اعتبار سایت

اعتبار سایتی که بک لینک برای طراحی سایت شما ایجاد می نماید نیز فاکتور اثرگذاری دیگر در آنالیز ارزشمندی بک لینک خواهد بود. عمر سایت، ترافیک سایت ، بک لینک های سایت از آیتم های سنجش اعتبار سایت خواهد بود که به واسط سایت اکسا قابل مشاهده خواهد بود.

محل قرار گیری بک لینک در طراحی سایت

محل قرار گیری بک لینک می تواند در میان محتوا، فوتر، کنار صفحه طراحی سایت و در زیر باکس محتوا باشد. درج لینک در میان محتوا در سایت های معتبر، ارزشمندترین بک لینک ها را در طبیعی ترین فرمت در سئو سایت و بهینه سازی سایت ایجاد می کند