الگوریتم های گوگل که همواره در حال به روز رسانی و تغییر می باشند اصول سئو سایت و بهینه سازی سایت را متقابلا دچار تغییرات می نمابید. الگوریتم پاندا، الگوریتم پنگوئن، الگوریتم مرغ مگس خوار، الگوریتم کبوتر، الگوریتم موبایل فرندلی بودن طراحی سایت وغیره تمامی در جهت رضایتمندی کاربران برای نمایش بهترین صفحه طراحی وب سایت مطابق درخواست کاربر می باشد. البته این الگورتیم های گوگل خود در طول زمان با به روز رسانی هایی همراه می شود تا در جهت کارایی هرچه بیشتر این الگوریتم های گوگل در مبحث سئو سایت و بهینه سازی سایت گام برداشته شود.

الگوریتم پاندا گوگل در سئو سایت

الگوریتم پاندا گوگل با اهمیت قرار دادن محتوای درج شده در بستر طراحی سایت، به جریمه نمودن طراحی سایت هایی که محتوای بی کیفیت و کم ارزش تولید می نمایند اقدام می نماید. در این منظور انتشار محتوا با حجم کلماتی کم، تکرار بی رویه کلمات کلیدی طراحی وب سایت بدون دربرداشت معنا و مفهومی در آن، انتشار مطالب کپی از دیگر طراحی سایت، تمامی مواردی است که تحت الگوریتم پاندا گوگل جریمه می شود و از نظر سئو سایت و بهینه سازی سایت با افت روبه رو خواهند شد.

الگوریتم پنگوئن گوگل در سئو

الگوریتم پنگوئن گوگل به منظور اهمیت قرار دادن ساختار لینک بیلدینک . لینک سازی که طراحی سایت ها انجام می دهند تنظیم گردیده است. خرید بک لینک در حجم زیاد که اغلب در فرمت بک لینک های بی کیفیت می باشند طبق الگوریتم پنگوئن گوگل جریمه خواهند شد و سئو سایت و بهینه سازی سایت را با چالش روبه رو می نماید. اغلب سایت های پنالتی شده نتوانستن دیگر رنکینگ خود را در مقابل دیگر طراحی سایت ها بدست آورند و قدرتمندی سئو سایت را با مشکل روبه رو می نماید.

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل معنا و مفهوم محتوا را مورد اهمیت قرار داده است بطوریکه که در مقابل تمرکز قرار دادن کلمات کلیدی که در محتوای طراحی سایت موجود است بر روی محتوا و مفهومی که صفحه طراحی وب سایت بیان می دارد توجه می نماید.

الگوریتم موبایل فرندلی در سئو

الگوریتم موبایل فرندلی در سئو سایت اهمیت سازگاری طراحی سایت با موبایل و دیگر دستگاه ها را هدف قرار می دهد تا کاربران موبایل نیز نمایش درستی از صفحات طراحی وب سایت داشته باشند.

الگوریتم کبوتر گوگل در بهینه سازی سایت

الگوریتم کبوتر گوگل بر جستجو محلی طراحی سایت ها تمرکز می نماید. بدین منظور که با توجه به موقعیت مکانی کاربر صفحات طراحی وب سایت مختلفی را نمایش می گذارد.