نگاه مدرن با پیشرفت در بستر طراحی سایت در صدد دارد،بخش جدید برای بهبود طراحی سایت و بهینه سازی در وبگاه خود با نام "انجمن طراحی سایت " ایجاد نماید که در انجمن موضوعات مهمی که در قالب سایت نمی گنجد را اعمال نمایم به این گونه دست ما برای یاری کارفرمایان بیشتر باز خواهد بود .

مزایای انجمن طراحی سایت

بخشهای پرسش و پاسخ در انجمن طراحی وب باعث بهبود و کیفیت طراحی سایت نگاه مدرن می شود ، در بخش های مختلف می توانیم پی به قدرت طراحی سایت در بستر کسب و کار ببرید. کارفرامایان ما می توانند برای رفع سوال و مدیریت وب سایت خود به انجمن طراحی سایت مراجعه نمایند .درک کامل از مدیر محتوای سایت های نگاه مدرن و استفاده مقالات به روز شده و اطلاع از اخبار روزانه طراحی سایت و بهینه سازی توانایی کار با امکانات سئو سایت که از پیشفرض برای کارفرمایان آماده کردیم .نکته شایان ذکر کاربران می توانند مقالات و موضوعات و افزونه های رایگان را به اشتراک بگزارند و تبادل نظر داشته باشند تا کاملا با سیستم وب سایت خود کار نماییند.

هدف انجمن طراحی سایت

برقراری محیطی دوستانه میان کارفرمایان و طراحان سایت نگاه مدرن و بالا بردن سطح دانش کارفرامایان تا در راستای ارتقاع سایت علم و اطلاعات کافی را بدست آورند و هرچه سریع تر به کسب و کار خود رونق ببخشند.

رفع سوالاتی که اغلب کارفرمایان در هنگام تحویل سایت و کار با مدیریت و عمل کردهای سایت بعد از آموزش پنل مدیریت توسط نگاه مدرن دارند .