چگونه می توان فایل .htaccess را برای طراحی سایت خود ایجاد نمود و یا بعبارتی فایل .htaccess چه قابلیتی را برای طراحی وب سایت شما ایجاد می نماید. فایل .htaccess که در مقوله سئو سایت و بهینه سازی سایت کاربرد و معنا می یابد به منظور افزایش سرعت طراحی سایت ، ریدایرکت نمودن دامین طراحی سایت و نیز مسدود نمودن سایت از ایجاد برخی آدرس url که مشکلات سئو سایت را در مبحث بهینه سازی سایت ایجاد می نماید. فایل .htaccess فایل متنی است که به واسط نوت پد notpad قابل ایجاد می باشد و البته می بایتس توجه داشت که سیستم های مدیریت محتوا جوملا و وردپس این فایل را با نام htaccess.txt در خود دارا می باشند و در هاست می بایست نام آن را به .htaccess تغییر داد.

فایل .htaccess در ریدایرکت نمودن دامین طراحی سایت

همانطور که می دانید دامین شما از دو آدرس www ونیز بودن www قابل دسترسی می باشد و همچنین در خصوص سیستم مدیریت جوملا از آدرس www.example.com/index.php و example.com/index.php قابل دسترسی می باشد که این امر تاثیرگذاری منفی را در سئو سایت خواهد داشت. حال بدین منظور درج کد زیر در فایل .htaccess می تواند در جهت رفع مشکل در سئو سایت شود.

 

Begin - www redirect Section

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [L,R=301]

########## End - www redirect Section

 

در فرمت بالا دامین بدون www انتخاب شده است و فرمت با www را بدان ریدایرکت می نماییم. با برداشتن www از نام دامین می توان فرمت دیگر را انتخاب نمود و در فایل .htaccess درج نمود. کد زیر برای جلوگیری از ایجاد آدرس ها صفحات نا معقول را جوملا می باشد که وجود آنها تاثیر نامناسبی را در سئو سایت و بهینه سازی سایت خواهد داشت.

## Begin - Joomla! core SEF Section.

#

RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

#

# If the requested path and file is not /index.php and the request

# has not already been internally rewritten to the index.php script

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php

# and the requested path and file doesn't directly match a physical file

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

# internally rewrite the request to the index.php script

RewriteRule .* index.php [L]

#

## End - Joomla! core SEF Section.

 

 

تنظیمات سرور در فایل .htaccess

به واسط فایل .htaccess می توانید برخی فایل ها مانند فایل عکس ها ، فایل جاوا، فایل سی اس اس ، فایل ویدیو و غیره را بر روی سرور ذخیره نمود که به واسط آن دیگر نیاز نمی باشد برای هر بار درخواست کاربر، از سرور دوباره بازخوانی شود و در نتیجه موجب افزایش سرعت لود صفحه طراحی سایت خواهد شد که تاثیر مثبتی را در سئو سایت و بهینه سازی سایت خواهد داشت.

ExpiresActive On

 

# Default expiration: 1 hour after request

ExpiresDefault "now plus 1 hour"

 

# CSS and JS expiration: 1 week after request

ExpiresByType text/css "now plus 1 week"

ExpiresByType application/j-avascript "now plus 1 week"

ExpiresByType application/x-javascript "now plus 1 week"

 

# Image files expiration: 1 month after request

ExpiresByType image/bmp "now plus 1 month"

ExpiresByType image/gif "now plus 1 month"

ExpiresByType image/jpeg "now plus 1 month"

ExpiresByType image/jp2 "now plus 1 month"

ExpiresByType image/pipeg "now plus 1 month"

ExpiresByType image/png "now plus 1 month"

ExpiresByType image/svg+xml "now plus 1 month"

کد بالا بیابگر این امر در فایل .htaccess می باشد که به موجب آن در سرعت طراحی وب سایت اثرگذار می باشد.