بهترین بک لینک و لینک چکرهای آنلاین چه سایت هایی می باشند.با توجه به اهمیت بک لینک و لینک خارجی در طراحی سایت و مبحث سئو سایت که موجب اعتبار بخشیدن به طراحی وب سایت می شوند دانستن وضعیت بک لینک ها و چک کردن بک لینک ها می تواند اطلاعاتی از قبیل تعداد بک لینک ها، تعداد دامین های لینک گرفته شده، تناسب میان کلمات کلیدی استفاده شده در بک لینک ها ، تباسب میان لینک های فالو و نوفالو، طراحی سایت هایی که لینک گرفته شده و دیگر اطلاعاتی که تمامی در پروسه سئو سایت و بهینه سازی سایت پراهمیت می باشد و به واسط ابزارهای آنلاین بک لینک چکر و چک کننده می توانید در هر روز آمار بک لینک های خود را داشته باشید تا روال طبیعی را در استراتژی بک لینک گرفتن و لینک سازی در طراحی وب سایت خود پیاده سازی نمایید. در ادامه به لیستی از بهترین بک لینک چکرهای آنلاین می توانید دسترسی داشته باشید.

SEMRUSH آنالیز وضعیت بک لینک طراحی سایت

SEMRUSH آنالیز وضعیت بک لینک

سایت SEMRUSH اطلاعاتی از وضعیت بک لینک شما در قالب تعداد کل بک لینک ها ، تعداد دامین های ارجاعی ، تعداد ip های ارجاعی ، تعداد لینک های فالو follow ، تعداد لینک های نوفالو nofollow ، میزان لینک های متنی ، میزان لینک های تصویری ، تدادع لینک ها بر حسب نوع دامین ( (.com , .net….

 

OpenLinkProfiler آنالیز بک لینک

سایت OpenLinkProfiler نیز آنالیزی از وضعیت بک لینک های طراحی سایت شما در فرمت اطلاعاتی از قبیل تعداد کل بک لینک ها، تعداد بک لینک های مربوط به صفحه اصلی طراحی وب سایت شما ، تعداد لینک های فالو و نو فالو ، تعداد دامین های بک لینک گرفته شده و غیره را فراهم می نماید که در آنالیز وضعیت بک لینک شما و نیز وضعیت سئو سایت شما موثر خواهد بود.

AHrefs چک بک لینک طراحی سایت

سایت AHrefs نیز آنالیزی از وضعیت بک لینک و لینک گذاری خارجی طراحی سایت شما فراهم می آورد و همچنین این داده های را در فرمت نمودار به نمایش می گذارد تا وضعیت بک لینک خود را در طول زمان به طور ملموس تری حس نمایید و روند سئو سایت و بهینه سازی سایت خود را مورد بررسی دقیق تری داشته باشید.

Open Site Explorer آنالیز وضعیت سئو سایت

 

Open Site Explorer آنالیز وضعیت سئو سایت

طراحی سایت Open Site Explorer نیز آنلیزی از وضعیت بک لینک و همچنین اطلاعات کامل تری را در خصوص وضعیت سئو سایت شما فراهم می نماید و همچنین می توانید در سایت Open Site Explorer اعتبار طراحی وب سایت خود که همان page authorityو domin authorityرا مشاهده نمایید که فاکتوری در رنکینگ طراحی وب سایت ها در موتورهای جستجو می باشد و در وضعیت سئو سایت و بهینه سازی سایت موثر می باشد.

majestic.com آنالیز وضعیت سئو

سایت majestic.com نیز در آنالیز وضعیت لینک و بک لینک طراحی سایت شما بسیار کاآمد می باشد و تعداد بک لینک های طراحی وب سایت شما را با سرعت بیشتری به روز رسانی می نماید که خود بیانگر آمار دقیق تری از تعداد بک لینک های شما و وضعیت سئو سایت و بهینه سازی سایت شما خواهد بود.