تبلیغ گوگل یا گوگل ادورز google adwords با پرداخت هزینه ای به گوگل در ازای نمایش طراحی سایت در صفحه نتایج جستجو خواهد بود. تبلیغ در گوگل برای کسب وکارهایی که بازاریابی اینترنتی برای آنها بسیار پراهمیت می باشد می تواند سودآوری داشته باشد. تبلیغ در گوگل منجر به افزایش سودآوری، تقویت برندینگ و اثری تقریبی در سئو سایت خواهد شد.

تبلیغات در گوگل چگونه انجام می شود

تبلیغات در گوکل به آسانی با صرف هزینه ای به شرکت هایی که در زمینه تبلیغ در گوگل و گوگل ادورز خدمت رسانی می نمایند میسر خواهد بود و یا همچنین می تواند به صورت مستقیم در سایت گوگل ادورز google adwords انجام پذیر د و پرداخت به واسط کارت های پرداخت انجام گیرد. اگر افراد و کسب وکارها حساب و کارت پرداخت به خارج از کشور را ندارند می بایست تبلیغ در گوگل ، گوگل ادورز خود را به دیگر شرکت ها که این امر را انجام می دهند سپرده شود.

مراحل گوگل ادورز

به منظور انجام گوگل ادورز می توانید به شرکتی که خدمات تبلیغ در گوگل و گوگل ادورز را انجام می دهد رجوع نمایید و اطلاعاتی در خصوص لینک طراحی سایت شما، تیتر گوگل ادورز شما، توضیحاتی که درصدد دارید به نمایش بگذارید را درج نمایید و در گامی بعدی هزینه انجام گوگل ادورز را پرداخت می نمایید. از این رو که گوگل ادورز در ایران فیلتر می باشد و افراد تنها به واسط فیلتر شکن و یا کپی نمودن لینک در آدرس بار مرورگر می تواند به لینک طراحی وب سایت شما دسترسی داشته باشد ، بهتر می باشد که اطلاعات تماس خود را در بخش توضیحات گوگل ادورز درج نمایید.

گوگل ادورز و تبلیغ در گوگل در برندینگ

گوگل ادورز با نمایش طراحی وب سایت شما در صفحه نتایج جستجو سوآوری را در بازاریابی اینترنتی شما به همراه خواهد داشت و همچنین در کنار ان موجب تقویت برندینگ شما خواهد شد زیرا که دیگر کسب وکارها با نام تجاری شما و نیز خدمات شما مطلع خواهند شد و به نوعی در سئو سایت و بهینه سازی سایت اثرگذار خواهد بود.

گوگل ادورز در رنکینگ و سئو سایت

گوگل ادورز و تبلیغات در گوگل اگرچه به طور خیلی محسوس در رنکینگ شما در نتایج گوگل تاثیرگذاری ندارد اما به دلیل اینکه گوگل درطراحی وب سایت شما همراه در حال کاوش می باشد از این رو در صفحات جانبی طراحی سایت شما بسیار اثرگذار خواهد بود و اغلب برای سایت های نو و تازه موثر می باشد و مطالب آنها با سرعت بیشتری در رنکینگ بهتری قرار می گیرند و به نوعی مقوله سئو سایت را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین نمایش طراحی وب سایت شما در صفحات نتایج جستجو موجب افزایش میزان دیده شدن شما شود که خود مبحثی مورد توجه در سئو سایت و بهینه سازی سایت خواهد بود.