حجم بک لینک برای نمایش در صفحه اول گوگل چقدر باید باشد

 

چه حجمی از بک لینک برای نمایش طراحی سایت در صفحه اول گوگل مورد نیاز می باشد! شاید خواسته بسیاری از صاحبان طراحی سایت بدست آوردن رنکینگ بالا در طراحی وب سایت باشد و بک لینک ها و لینک گذاری خارجی نقش بسزایی در این مقصود دارند که در سئو سایت و بهینه سازی سیات گام های اثرگذار خود را خواهند داشت. حال سوالی که می تواند ذهن بسیاری از سئوکاران و نیز افراد علاقه مند به مقوله سئو سیات و بهینه سازی سایت را به خود معطوف نماید شاید این باشد که چه تعداد و حجم از بک لینک و لینک بیلدینگ برای نمایش طراحی سایت در صفحه اول گوگل متناسب می باشد.

حجم بک لینک در سئو

اینکه بتوان گفت هزار بک لینک یا صدهاهزار بک لینک موجب نمایش طراحی سایت در صفحه اول گوگل می شود تصوری اشتباه می باشد زیرا که حجم و تعداد بک لینک ها ملاکی در ارزشمندی بک لینک ها نخواهد بود. گوگل با توجه به بک لینک های برجا گذاشته از طراحی سایت ، اعتباری را منظور می گرداند اما در این میان ملاک و فاکتور کیفیت و اعتبار بک لینک ها می باشد نه حجم و تعداد لینک ها.

کیفیت بک لینک در سئو

گفته های بالا بیانگر این موضوع می باشد که به حجم و تعداد بک لینک ها و لینک سازی های انجام شده برای طراحی وب سایت خود توجه ننماید بلکه تلاش خود را برای ایجاد لینک های با ارزش و با کیفیت نمایید. درج لینک در قالب محتوا و خبر می تواند باکیفیت ترین و طبیعی ترین فرم بک لینک و لینک بیلدینگ باشد که می بایست مقصود شما در پروسه سئو سایت و بهینه سازی سایت قرار گیرد.ممکن است سایتی با صد بک لینک با کیفیت جایگاه نمایش در صفحه اول گوگل را بدست آورد و سئو قدرتمندی را برای طراحی وب سایت خود ایجاد نماید. ایجاد بک لینک را در فرمتی طبیعی و مستمر قرار دهید و بصورتی که در هر هفته تعدادی مشخص و نزدیک به هم بک لینک ایجاد شود.