سئو منفی طراحی سایت در لینک اسپمی چگونه است

استراتژی لینک سازی اگر با اسپم لینک ها همراه شود می تواند سئو منفی را در طراحی سایت منجر شود که تاثیر منفی را در رنکینگ و همچنین ترافیک طراحی وب سایت را منجر می شود. حال چه لینک هایی در معنای اسپم لینک می باشند و موجب اثرگذاری منفی در سئو سایت و بهینه سازی سایت خواهند شد. موارد یاد شده بیان گرد این موضوع می باشد که به لینک هایی که در دیگر طراحی سایت ها درج می نمایید و همچنین حجم و کیفیت آنها توجه نمایید.

اسپم لینک در سئو

گوگل با سایت هایی که به درج لینک های اسپمی در حجم و تعداد بالا اقدام می نمایند برخورد می نماید و سئو منفی را به واسط لینک اسپمی اجرا می نماید. حال چه مواردی جزو لینک اسپمی در سئو طراحی سایت محسوب می شود که در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت

لینک بی کیفیت در حجم زیاد در سئو

گرفتن لینک در سایت هایی که دارای اعتبار خوبی از نظر گوگل نمی باشند و در اصطلاح لینک های بی کیفیت محسوب می شوند می تواند تاثیر منفی را در سئو و بهینه سازی سایت شما داشته باشند. درج لینک در تمامی صفحات در طراحی سایت های بی کیفیت می تواند بدترین اقدام و استراتژی در جهت لینک سازی باشد. پس کیفیت لینک ها در مقابل کمیت لینک ها مورد ارحجیت قرار دهید و از درج لینک خود در سایت های بی اعتبار بپرهیزید زیرا که اعتبار منفی خود را به طراحی سایت شما منتقل می نمایند.

درج لینک بصورت کامنت و امضا در فروم

لینک هایی که به صورت کامنت و فروم درج می شوند لینک های nofollow می باشند و اعتبار و ارزش سایت را به طراحی سایت شما انتقال نمی نمایند. اما این بدان منظور نمی باشد که از درج لینک بدین منظور پرهیز نمایید بلکه می بایست بصورت استراتژی شده و در نظر گرفتن حجم و تعداد آن اقدام نمایید. اگر تمامی بک لینک های برجا گذاشته شده از طراحی سایت شما به صورت nofollow و در فرمت لینک کامنت و امضا در فروم باشد پس نمی بایست انتظاری در سئو قدرتمند خود و نمایش طراحی وب سایت شما در رنکینگ بالا داشته باشید.