ارائه مباحث آموزشي در بستر طراحي سايت امروزه بسيار مورد توجه قرار مي گيرد. طراحي سايت آموزشي به منظور درج و اشاعه مطالب و محتواي آموزشي در طراحي وب سايت طرح ريزي مي شود. كيفيت آموزشي مقوله اي ست كه همراه به عنوان هدف گذاري مراكز آموزشي شناخته مي شود. بستر طراحي سايت آموزشي در جهت ارتقا سطح آموزشي كمك شاياني به مراكز و موسسات آموزشي نموده است.

امكانات در طراحي سايت آموزشي

طراحي سايت آموزشي قابليت ها و امكانات بسياري را براي مراكز آموزشي فراهم نموده است. امكان بارگذاري فايل آموزشي در فرمت هاي تكس، تصوير،ويديو، صوت و غيره تمامي در بستر طراحي وب سايت امكان پذير مي باشد و دانش پذيران مي توانند جزوات آموزش تكميلي را از بستر طراحي سايت آموزشي فراهم نمايند. استاديد مي توانند منابع مكمل را براي دانش پذيران علاقه مند در بستر طراحي سايت معرفي نمايند و لينك دانلود فايل را درج نمايند.

جلسات آنلاين آموزشي در بستر طراحي سايت

از ديگر قابليت هايي كه بستر طراحي سايت آموزشي فراهم مي نمايد برگزاري جلسات آنلاين آموزشي مي باشد. ارائه صدا و يا فايل ويديو آنلاين از استاد مي توانند محدوديت هاي زماني و مكاني را براي دانش پذيران رفع نمايد. همچنين وجود پروفايل هاي شخصي براي كاربران اين امكان را فراهم مي پاورد كه دانش پذيران براي دوره هاي بعدي امكان ثبت نام براي واحدهاي تعيين شده را داشته باشند و نيز از وضعيت تحصيلي و آموزشي خود مطلع شوند. درج نمرات پايان ترم و كارنامه در طراحي سايت آموزشي نيز از ديگر قابليت هاي سايت آموزشي مي باشد. دانش پذيران همچنين مي توانند درخواست هاي خود را از طريق طراحي وب سايت آموزشي به مسوولين انتقال دهند و براي پيگيري درخواست ها نيز از طريق سايت آموزشي اقدام نمايند.