پیاده سازی طراحی سایت سازمانی متناسب با نوع سازمان و حیطه کاری سازمان طرح ریزی می شود. سازمان ها و ارگان های متعدد با توجه به نیاز کاری خود بخش های مختلف را در طراحی وب سایت خود پیاده سازی می نمایند. برخی سازمان ها فراتر از طراحی سایت گام برمی دارند و به طراحی پرتال یا پورتال اقدام می نمایند. سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی اطلاعات و صفحات طراحی سایت خود را با توجه به نیاز کاربران و کارمندان خود پیاده سازی می نمایند.

امکانات در طراحی سایت سازمانی

یکی از برجسته ترین ویژگی در طراحی سایت سازمانی امکان پروفایل سازی واکانت سازی کاربران می باشد. این کاربران می توانند کارمندان سازمان باشند. تحت این پروفایل و اکانت وظایف و برنامه کاری کارمندان به انها ابلاغ می شود و مدیریت به راحتی می توانند سیر انجام وظایف و پروسه کاری آنها را بررسی و نظارت نماید. طیف گسترده وظایف اغلب موجب سردرگمی و یا حتی فراموشی وظیفه ای خواهد شد. وجود اکانت و پروفایل برای کارمندان در طراحی سایت سازمانی می تواند به سیر انجام مرتب و منظم وظایف کمک شایانی نماید.

از دیگر بخش ها در طراحی سایت سازمان درج اخبار و اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه ها و قوانین نامه ها می باشد. طراحی سایت سازمانی بستر مناسبی برای درج رویه های کاری و آیین نامه های سازمانی می باشد که قابلیت دسترسی برای تمامی کارمندان وجود دارد. کارمندان سازمان می توانند اطلاعات شخصی خود و نیز تغییراتی که در این اطلاعات ایجاد می شود را با ورود به پروفایل و اکانت خود در طراحی سایت سازمانی به روز رسانی نمایند. تمامی این اقدامات و پروسه ها به ارحتی در بستر طراحی سایت سازمانی امکان پذیر خواهد بود و در صورت عدم وجود طراحی وب سایت یا طراحی پرتال برای سازمان، بی نظمی را در پروسه کاری سازمان شاهد خواهیم بود.