فروشگاه اینترنتی به معنای ایجاد فروشگاه در بستر طراحی سایت می باشد. طراحی سایت فروشگاه اینترنتی با گسترش بهره گیری از خدمات اینترنت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت ها و کسب کارها در کنار فروشگاه فیزیکی خود به ایجاد فروشگاه اینترنتی به واسط طراحی وب سایت اقدام می نمایند تا از بازاریابی اینترنتی خود حداکثر سود را حاصل نمایند. مفهوم تجارت الکترونیک در بستر طراحی سایت فروشگاه اینترنتی يا فروشگاه آنلاين معنای خود را کامل می نماید. برخی کسب وکارها تنها به واسط فروشگاه اینترنتی يا آنلاين که در طراحی وب سایت خود ایجاد نموده است به کسب درآمد و سوددهی خواهند پرداخت و مکان فیزیکی را بدین منظور اختصاص نداده اند

امکانات موجود در طراحی سایت فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی به واسط انجام خرید و فروش ها که در بستر طراحی سایت صورت می گیرد سودآوری می نمایند. بدین منظور درج اطلاعات از خصوص محصولات و کالاهای شرکت اولین گام برای ایجاد فروشگاه می باشد. کالاها با اطلاعات کامل از ویژگی ها و خصیصه های محصول در کنار قیمت به کاربران نمایش داده می شوند. دسته بندی و بخش بندی محصولات و خدمات کمک در یافتن و نظم هرچه بهتر فروشگاه اینترنتی می شود.

کاربران پس از انتخاب کالا و خدمات مورد نیاز خود به صفحه پرداخت اینترنتی هدایت می شوند تا فرایند خرید اینترنتی به طور کامل در بستر طراحی سایت فروشگاه اینترنتی اتمام یابد. نحوه تحویل کالا نیز می بایست در سایت فروشگاهی مشخص شده باشد. شماره پیگیری خرید اینترنتی می تواند درجهت کسب اطمینان کابران و مشتریان از فروشگاه اینترنتی ما کمک نمایند.