عكس طراحی سایت و اثر دامین .ir در سئو و نكات

 

 

براساس الگوریتم جستجو محلی گوگل نام دامین و پسوند کشور در سئو سایت اثرگذار می باشد. دامین .ir در کشور ایران می تواند کمکی هرچند کم رنگ در سئو سایت نماید.الگوریتم جستجو محلی نوع دامین طراحی سایت و زبان محتویات و مطالب درج شده را به عنوان فاکتوری در رنکینگ و سئو سایت دسته بندی نموده است. درج محتوا به زبان فارسی در جستجو با کلمات فارسی رنکینگ بالاتری را نسبت به محتوا با زبان های دیگر به خود اختصاص می دهد.

تاثیر دامین طراحی سایت در سئو

پسوند دامین به عنوان فاکتوری در جستجو محلی گوگل می باشد که موقعیت یابی کشوری را تعیین می نماید. در کنار اهمیت زبان محتوا که تعیین کننده کشور طراحی سایت می شود پسوند دامین نیز می تواند در جستجو محلی رنکینگ بالاتری را به طراحی وب سایت شما اختصاص دهد.

استراتژی طراحی سایت چندملیتی

در استراتژی طراحی سایت چند ملیتی محتوا و مطالب سایت را به زبان های مختلف ایجاد می نماید بدین واسط فرصت یافته شدن موضوعات در زبان های مختلف برای طراحی سایت فراهم می شود و به واسط الگوریتم جستجوی محلی رقابت کمتری با دیگر سایت ها خواهد داشت. بدین جهت که طراحی سایت های کمتری استراتژی طراحی سایت چندملیتی را پیاده سازی می نمایند و شانس یافتن رنکینگ بالا در صفحه جستجو گوگل را خواهد داشت و در جهت سئو سایت و جذب ترافیک و بازدید بیشتر گام خواهد برداشت.

تصوير طراحی سایت و اثر دامین .ir در سئو و موضوعات آن

اثرگذاری گوگل مپ در سئو سایت

به واسط گوگل مپ یا نقشه گوگل می توانیم موقعیت طراحی سایت را به گوگل بشناسانیم. شناساندن موقعیت، شهر و کشور خود به گوگل می تواند در رنکینگ شما در صفحه نتایج گوگل اثرگذار باشد و در مفهومی دیگر در جهت بهینه سازی سایت باشد.

تنظیمات وب مستر در درج موقعیت مکانی

در کنار فاکتورهای یاد شده می تواند موقعیت مکانی خود را در تنظمیات وب مستر و در بخش درج مکان جغرافیایی اعمال نماییم. تمامی این موارد در جهت شانس جستجو طراحی سایت شما در الگوریتم جستجو محلی گوگل می باشد که در سئو سایت بسیار اثرگذار می باشد.