طراحی سایت استاتیک اغلب در طراحی سایت هایی که احتمال تغییر محتوا در آنها کم می باشد پیاده سازی می شود. طراحی سایت استاتیک نیازمند داشتن دانش برنامه نویسی تحت وب می باشد. در طراحی سایت استاتیک برخلاف آنچه در طراحی سایت داینامیک داریم به سیستم مدیریت محتوا دسترسی ندارد و به منظور درج محتوای جدید در طراحی وب سایت می بایست با استفاده از زبان برنامه نویسی تحت وب صفحه مورد نظر را در طراحی سایت استاتیک ایجاد نماییم.

مزایای طراحی سایت استاتیک

طراحی سایت استاتیک برای محتواهایی که به ندرت تغییر می یابند مناسب می باشد. مزایایی که می توان در طراحی سایت استاتیک بیان نمود این است که باگ و مشکلاتی که برخی سیستم های مدیریت محتوا ایجاد می نمایند را ندارد و بدون در برداشتن هیچ هزینه ای می توانید صفحات طراحی سایت خود را ایجاد نمایید. طراحی سایت استاتیک بدون بهره گیری از سیستم مددیریت محتوا و محیط ویرایشگری که به واسط آن فراهم می شود به توسعه صفحات وب در طراحی سایت اقدام می نماید. ایجاد این صفحات در طراحی وب سایت بسیار آسان می باشد و با دانش اندکی از علم برنامه نویسی تحت وب می توان صفحات طراحی وب سایت را ایجاد نمود. این نوع طراحی سایت برای وب سایت های بسیار بزرگ و درج چندین محتوا و مطلب را هر روزه در برنامه کاری طراحی سایت خود دارند مناسب نمی باشد زیرا به اتلاف زمان منجر خواهد شد. برای اینگونه طراحی وب سایت ها استفاده از محیط ویرایشگری که توسط سیست مهای مدیریت محتوا فراهم می شود مناسب تر می باشد که تحت طراحی سایت داینامیک عنوان می شود.