طراحی سایت و ثبت دامین که در معنای دیگر ثبت دامنه و طراحی سایت نیز استفاده می شود به منظور ورود به دنیای مجازی و بازاریابی اینترنتی کاربرد می یابد. افراد اغلب متناسب با اهداف تجاری، بازرگانی و یا شخصی خود اقدام به طراحی وب سایت می نمایند و خرید و ثبت دامنه و دامین اولین گام در این راستا می باشد. انتخاب دامین و دامنه مناسب که به عنوان برندینگ شما معرفی می شود بسیار حائز اهمیت می باشد. طراحی سایت و ثبت دامین از مفهوم استراتژی تجارت الکترونیک پیروی می نماید که در ادامه خواهیم پرداخت.

ثبت دامنه و طراحی سایت

ثبت دامنه و طراحی سایت با تمرکز بر روی دامنه و دامین صورت میگرد. گاهی کسب وکار ها با حضور در دنیای فیزیکی وارد محیط مجازی می شوند. تحت این شرایط ثبت دامنه و طراحی سایت متناسب با نام تجاری آنها در محیط فیزیکی انتخاب می شود و نام شرکت آنها با نام طراحی وب سایت یکسان می باشد. در برخی موارد نیز افراد متمایل هستند که دامنه و دامین طراحی سایت آنها متفاوت از نام شرکت و نام تجاری آنها باشد.

انتخاب دامین طراحی سایت

برخی کسب وکارها از دنیای مجازی درصدد می باشند به دنیای فیزیکی راه یابند که در این مفهوم کسب وکارها از بازاریابی اینترنتی استفاده می یابند و درصدد می باشند به واسط طراحی سایت دیگران را با خدمات و کسب وکار خود آشنا نمایند و واژه تجارت الکترونیکی ظهور می یابد. تحت این شرایط نیز دامنه و دامین منظور گردیده برای طراحی سایت اغلب متناسب با خدمات و حوزه کسب وکاری شرکت ها انتخاب می شود بگونه ای که افراد با مشاهده نام دامنه و دامین طراحی سایت بتوانند حوزه خدمات شرکت و سرویس های موجود در طراحی وب سایت را تشخیص دهند.