طراحی سایت خرید اینترنتی در مفهوم پیاده سازی فروشگاه اینترنتی در بستر طراحی وب سایت می باشد که قابلیت پرداخت اینترنتی، سفارش اینترنتی محصولات، پیگیری آنلاین خرید و دیگر پروسه لازمه در خرید را در بستر طراحی سایت و به واسط خرید اینترنتی اجرا نماید. حال این سوال مطرح می شود که طراحی وب سایت خرید اینترنتی چه قابلیت هایی را می بایست در پیکربندی خود دارا باشد و نکات امنیتی و اجرایی در این میان چیست. پروتکل هایی که در پروسه خرید اینترنتی مبوذل می گردد و مراحل پیاده سازی و نصب قابلیت هایی که برای خرید اینترنتی در طراحی سایت الزامی می باشد تمامی موارد مورد توجه می باشد.

طراحی سایت خرید و فروش

طراحی سایت خرید و فروش در پی ریزی بستری برای انجام پروسه خرید می باشد که در وهله اول از سفارش اینترنتی آغاز می شود. کاربران پس از ورود به بستر طراحی سایت خرید اینترنتی لیستی از محصولات و کالاهای موجود را مشاهده می نمایند که قابلیت خرید و فروش وجود آنها وجود دارد. اطلاعات محصولات ویژگی وتعرفه قیمیتی آنها تمامی مواردی است که می بایست برای کاربر درج شود تا منجر به انتخاب صحیح و خرید اینترنتی موفق شود. پس از انتخاب محصول و خدمات مورد نظر کاربر به منظور پرداخت به صفحه پرداخت اینترنتی و تراکنش آنلاین هدایت می شود. صورت حساب نمایش داده که متناسب با خرید انجام شده مبذول گردیده است به عنوان سندی برای انجام خرید اینترنتی می باشد.

امنیت در طراحی سایت خرید و فروش

کاربران تنها زمانی اطلاعات حساب کارت خود را برای پرداخت اینترنتی وارد می نمایند که از امنیت پرداخت حصول اطمینان نمایند. این امر به واسط اجرای پرداخت اینترنتی به واسط پروتکل لایه امن ssl و امینت لازمه حصول می نماید. هدایت کاربر به صفحه پرداخت بانکی و درگاه بانگی معتبر می تواند اعتماد کاربر را برای خرید اینترنتی در طراحی سایت ایجاد نماید.