طراحی سایت صفحه اصلی چیست

طراحی سایت صفحه اصلی با در نظر گرفتن المان های گرافیک سایت و نیز پیاده سازی اصول سئو سایت منجر به نمایش طراحی سایت حرفه ای خواهد شد که مطلوب کسب وکارها می باشد. صفحه اصلی طراحی سایت در اغلب موارد اولین صفحه مورد مشاهده کاربر خواهد بود و از این رو زیبایی ظاهری که به واسط گرافیک سایت حرفه ای ایجاد می شود و همچنین در نظر گرفتن سط دسترسی به دیگر صفحات مورد نیاز کاربران، تمامی مواردی است که در طراحی سایت صفحه اصلی در نظر گرفته می شود.

گرافیک صفحه اصلی طراحی سایت

گرافیک سایت می تواند با ایجاد هارمونی میان رنگ های بکارگرفته شده در طراحی سایت و همچنین درج تصاویر و عکس های گرافیکی همراه شود که زیبایی را به طراحی وب سایت شما اهدا نماید و علاوه بر این موجب اعتباردهی و رضایتمندی نظر کاربران طراحی سایت شما قرار گیرد.

طراحی سایت صفحه اصلی و دسترس پذیری

دسترس پذیری که در معنای آسانی و سهولت کاربران در یافتن صفحه مورد نظر آنها در طراحی سایت معنا می یابد، فاکتور بسیار مهمی است که در فرمت منوها و زیر منوها مقدور می گردد و کاربران را به صفحه مورد نظر آنها هدایت می نماید. در طراحی سایت صفحه اصلی می بایست نحوه چیدمان منوها و زیرمنو ها را با توجه به اهمیت و همچنین ارتباط آنها با یکدیگر تنظیم نماییم. منو اصلی سایت که اغلب در بالاترین بخش از صفحه طراحی وب سایت قرار می گیرد، مهم ترین منو می باشد فلذا می بایست مهم ترین صفحات طراحی سایت خود را به صورت زیر منو در آن جایدهی نمایید.

طراحی وب سایت صفحه اصلی و سئو

صفحه اصلی طراحی سایت به عنوان مهم ترین و اصلی ترین صفحه در طراحی وب سایت شما می باشد و اغلب متناسب با هدف کسب وکاری شما که در قالب کلمات کلیدی بیان می شود تنظیم می گردد. بدین واسط در نظر گرفتن اصول سئو سایت در صفحه اصلی طراحی سایت در فرمت کلمات کلیدی مشخص امری بدیهی تلقی می شود و لینک دهی خارجی که در دیگر طراحی سایت ها مبذول می گردد اغلب با آدرس صفحه اصلی طراحی وب سایت شما صورت می پذیرد.