طراحي سايت مدرسه در راستاي اهداف آموزشي مدارس طرح ريزي مي شود. مدرسه و محيط هاي آموزشي در بستر طراحي سايت مي توانند اهداف و برنامه ريزي هاي آموزشي خود را به دانش آموزان و والدين اعلام نمايند. طراحي سايت مدرسه بستر مناسبي براي اطلاع رساني در خصوص تقويم آموزشي مدرسه، برنامه كلاس هاي آموزشي تكميلي در مدرسه، برنامه هاي تفريحي و گردشي و غيره مي باشد. امروزه مدرسه ها در بستر طراحي سايت مدرسه به تقويت اهداف آموزشي خود اقدام مي نمايند.

قابليت هاي طراحي سايت مدرسه

با گسترش بهره گيري از اينترنت اصطلاح مدرسه الكترونيكي نيز مفهوم جديدي مي باشد كه در راستاي اهداف آموزشي مدرسه و در بستر طراحي سايت مدرسه فراهم مي شود. طراحي وب سايت مدرسه با درج نمودن بخشي براي نمايش برنامه هاي آموزشي و تكميلي، برنامه هاي گردشي، مراسمات و غيره مي تواند اطلاع رساني كاملي از برنامه ريزي هاي آموزشي مدرسه براي والدين و دانش آموزان فراهم نمايد. ايجاد پروفايل شخصي براي هر يك از دانش آموزان فضايي را ايجاد مي نمايد تا وضعيت تحصيلي و كارنامه تحصيلي و ثبت نام براي سال جديد مدرسه را اقدام نمايند. طراحي سايت مدرسه در كنار تمامي اين مزايا مي تواند بخشي را براي دانلود فايل هاي آموزشي براي دانش آموزان مدرسه فراهم نمايد.

تعامات در بستر طراحی سایت مدرسه

بستر طراحي وب سايت مدرسه محيط بسيار مناسبي براي تقويت ارزش هاي علمي و آموزشي دانش آموزان مي باشد. ايجاد انجمن و فروم هاي آموزشي در بستر طراحي سايت مدرسه مي تواند موجب ارتباط هر چه قوي تر افراد شود. دانش آموزان با تبادل اطلاعات و نظرات خود در انجمن مدرسه مي توانند بر تقويت دانش خود گام موثري را بردارند.