طراحی سایت وب 2.0در معنای ساخت طراحی سایت در فرمتی تعاملی می باشد که کاربر بتواند خدمات مورد نیاز خود را در حالت تعاملی و ارتباطی از طراحی وب سایت دریافت نماید و دیگر بستر طراحی سایت به مانند حالت اطلاعاتی و رزومه ای نباشد. در طراحی سایت وب 2.0 وجود امکاناتی مانند چت آنلاین، درگاه های پرداخت، رزرو سرویس، خریداری کالا و خدمات در بستر طراحی وب سایت حالتی تعاملی وتراکنشی را به طراحی سایت خواهد بخشید و تحت این شرایط طراحی سایت از حالت رزومه ای و درج اطلاعاتی خارج می شود و ارتباط با کاربر به موجب آن در طراحی سایت وب 2.0 با کاربر مورد تمرکز قرار می گیرد.

طراحی وب سایت وب 2.0

امروزه طراحی سایت وب 2.0 مانند طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت فروش کارت شارژ، طراحی سایت درگاه بانکی، طراحی سایت چت آنلاین و یا طراحی پرتال هایی که قابلیت تعاملی با کاربر را ایجاد می نمایند بسیار مورد توجه کسب وکار ها قرار گرفته است. موضوع بازاریابی اینترنتی و سودآوری که به واسط تجارت الکترونیک کسب می شود، کسب وکارها را بدین سمت سوق داده است تا از بستر طراحی سایت خود تنها در مفهوم درج اطلاعات استفاده ننمایند بلکه در گامی فراتر حالت تعاملی را به واسط طراحی سایت وب 2.0 ایجاد نمایند تا کاربران احتیاجات و خدمات مورد نیاز خود را از بستر طراحی وب سایت فراهم نمایند.

طراحی سایت وب 2.0 و تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک و اهمیت روزافزون آن، کسب وکارها را بدین سمت میکشاند که موضوع طراحی سایت وب 2.0 را در اولویت کاری خود قرار دهند. طراحی سایت وب 2.0 می تواند به موجب قابلیت های نهادینه شده در خود، محدودیت های مکانی و زمانی را شکسته ، و سودآوری شرکت ها را افزایش دهد. افزایش رقابت میان کسب وکارها به همچنین موجب قدرتگیری طراحی سایت وب 2.0 و موضوعیت آن شده است که در این راستا کسب وکارها در جهت ایجاد محیط هر چه تعاملی تر با کاربر خود و یا طراحی وب سایت وب 2.0 تکمیلی تر می کوشند.