طراحی سایت کتابخانه در راستای فروش کتاب و به امانت گرفتن کتاب می باشد. طراحی وب سایت کتابخانه با نمایش جدیدترین و یا کتاب های موجود می تواند قابلیت بسیار مهیجی را در بستر طراحی سایت کتابخانه فراهم نماید. در بستر طراحی وب سایت کتابخانه می توان لیستی از کتاب ها با نام نویسنده و اطلاعات مرتبط به کتاب را درج نماییم. توضیح کوتاهی از محتوایات درون کتاب و اینکه کتاب چه هدف و مقصودی را در صدد بیان نمودن دارد می تواند برای کاربران بسیار مهیج باشد. علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی در بستر طراحی سایت کتابخانه می توانند به لیستی از جدیدترین کتاب ها دسترسی پیدا نمایند.

امکانات در طراحی سایت کتابخانه

طراحی سایت کتابخانه می تواند لیستی از کتاب های موجود را برای کاربران فراهم نماید. فهرستی از کتاب های موجود در کتابخانه به کاربران کمک می نماید تا به کتاب های مورد نظر وعلاقه خود در کتابخانه دسترسی نمایند. طراحی وب سایت کتابخانه مانند کتابخانه واقعی عمل می نماید و افراد با ورود به طراحی سایت کتابخانه می توانند این حس را نمایند که به یک کتابخانه واردی ورود نموده اند. با مشاهده لیست کتاب ها که در طراحی سایت کتابخانه ایجاد شده است می تواند کتاب مورد نظر خود را بیابد. در گام بعدی می توان اطلاعاتی از کتاب را در صفحه طراحی سایت کتابخانه درج نماییم تا کابران مانند حالتی که در کتابخانه کتاب را ورق می زنند بتوانند اطلاعات و نگرش کلی در خصوص کتاب بدست آورند.