طراحی سایت B2C به عنوان بستری برای تعامل میان کسب وکارها و مشتریان آنها می باشد. امروزه طراحی سایت B2C درگاهی برای انجام پذیرفتن بازاریابی اینترنتی و تراکنشات مالی میان شرکت و مشتریانش می باشد. کسب وکارها با ارائه اطلاعاتی در خصوص محصولات و خدمات خود، طراحی وب سایت خود را به مانند فروشگاه فیزیکی خود طرح ریزی می نمایند و تراکنشات B2C خود را برای کاربران میسر می نمایند.

طراحی وب سایت B2C

طراحی وب سایت B2C با پیاده سازی طراحی سایت فروشگاهی و اتصال به درگاه بانکی به منظور انجام پرداخت اینترنتی ایجاد می گردد. گسترش بهره گیری از اینترنت این تقکر را برای شرکت ها و کسب و کارها ایجاد نمود که از محیط رقابتی در اینرتنت بهره جویی نمایند تا سودآوری خود را به حداکثر رسانند و در کنار فروشگاه فیزیکی خود بستری را به عنوان طراحی وب سایت B2C ایجاد نمایند تا با شکستن محدودیت زمانی و مکانی و بهره جستن از خدمات تجارت الکترونیکی میزان سود خود را ارتقا دهند.

طراحی سایت B2C و مزایای آن

تجارت الکترونیک و کسب وکار الکترونیکی امروزه در بسیاری از صنایع و مشاغل نفوذ نموده است و حتی در گامی پیش تر، برخی کسب وکارها تنها به واسط بسترهای طراحی سایت B2C سود خود را بدست می آورند. طراح سایت B2C بنیان و اساس بسیاری از شرکت ها و کسب وکارها را دستخوش تغییرات عظیمی نموده است. بازاریابی اینترنتی مفهوم و اصطلاحی است که در این راستا رشد یافته است و از طراحی سایت B2C به عنوان عاملی در جهت تقویت بازاریابی شرکت ها استفاده می شود. شاید وجود طراحی وب سایت B2C نیاز به فضا و مکان فیزیکی را برای برخی مشاغل حذف نموده است و نیز در برخی دیگر با تغییر در ساختار داخلی شرکت و کسب وکار، مانند تغییرات در نیرو انسانی، تجهیزات، بازاریابی، فروش و غیره همراه بوده است. عده ای بر این باور هستند که طراحی سایت B2C تمامی زیربناهای کسب وکارها و شرکت ها را دچار تغییر و تحول نموده است.