طراحی سایت با HTML و نکات

طراحی سایت با HTML در بکارگیری زبان HTML در ایجاد صفحات طراحی وب سایت موضوعیت می یابد. زبان HTML از پرکاربردترین زبان های تحت وب می باشد که پایه و مبنای طراحی صفحات وب سایت می باشد. کدهای HTML در مبحث سئو سایت نیز اثرگذار می باشند. طراحی سایت با HTML دارای نکاتی می باشد که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت.

متاتگ ها HTML در طراحی سایت

کدهای HTML دارای نکات متاتگ ها می باشند که در حوزه بهینه سازی صفحات طراحی وب سایت حائز اهمیت می باشند. نکات متاتگ Title و نکات متاتگ description در مفهوم سئو سایت نقش می یابند که در کدهای HTML صفحه طراحی سایت و در بخش تگhead درج می شوند.

کدنویسی HTML در طراحی سایت

اگرچه اغلب کدنویسی های HTML و دیگر زبان ها که در صفحات طراحی سایت موجود می باشند مورد بی توجهی قرار می گیرند اما می بایست بیان داشت که مرتب و منظم بودن کدهای موجود در صفحه طراحی سایت فاکتوری اثرگذار در سئو سایت می باشد. کدهای css که به منظور استایل صفحه طراحی وب سایت استفاده می شود، اگر در فایل جدا و به صورت استایل خارجی فراهم شود بیانگر نظم و منسجم بودن کدنویسی طراحی سایت خواهد بود. سایت های آنلاین بسیاری وجود دارند که وضعیت کدنویسی HTML طراحی وب سایت ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و در جهت عملکرد هرچه بهتر، شما را راهنمایی خواهند رساند تا در جهت بهبود سئو سایت گام نموده باشید.

لینک دهی خارجی در کدهای HTML طراحی سایت

اغلب صفحات طراحی سایت فایل های cssو یا اسکریپت هایی را در الحاق خود دارند که در زمان درخواست صفحات طراحی سایت بارگذاری می شود. این لینک دهی خارجی با نکاتی همراه می باشد که در جهت بهبود سئو سایت بیان می شوند. همانطور که مسلم است تعداد لینک دهی خارجی با تعداد کمتر متناسب تر خواهد بود. اسکریپت های موجود را در صورت وجود تعداد خطوط زیاد به صورت خارجی لینک دهی نمایید در غیر اینصورت کدهای اسکریپت را در درون کدهای HTML صفحه طراحی سایت خود درج نمایید.