طراحی سایت خبرخوان RSS در معنای پیاده سازی و نصب سیستم ار اس اس RSS در بستر طراحی وب سایت می باشد. طراحی وب سایت RSS خبرخوان ان قابلیت ها را دارا می باشد که خبرها را به طور اتوماتیک از دیگر طراحی سایت ها خوانده و در سایت انتشار دهد. درج خودکار خبرها و مطالب از منابع متعدد منجر به هدایت ترافیک به سمت طراحی سایت خبرخوان می شود. در ادامه به بیان مزایای طراحی سایت خبرخوان و نیز خدماتی که به واسط سیستم ار اس اس RSS و خبرخوان ایجاد می شود خواهیم پرداخت.

طراحی سایت خبری RSS

طراحی سایت خبری RSS خبرخوان از پرکاربردترین موارد استفاده از سیستم ار اس اس RSS می باشد. اخبار به دلیل ماهیت اهمیت قرار دادن به روز بودن و انتشار مداوم این نیاز را برای طراحی سایت های خبری ایجاد می نماید که به اشاعه و انتشار خودکار اخبار اقدام نمایند. در این راستا سایت های خبری لینک خروجی ار اس اس و خبرخوان خود را برای طراحی وب سایت هایی که متقاضی انتشار اخبار به واسط خبرخوان و ار اس اس RSS می باشند درج می نماید. دیگر سایت ها می توانند لینک خروجی خبرخوان را در بخش خوراک سیستم ار اس اس درج نمایندو با کلیک بر روی به روز رسانی منجر به درج خودکار خبرهای خبری در وب سایت خود شوند.

مزایای طراحی وب سایت RSS

طراحی وب سایت خبرخوان RSS این مزایا را ایجاد می نماید که در مدت زمانی کوتاه هزاران خبر را بصورت اتوماتیک و خوکار از بیشمار خبرگزاری در سایت خبرخوان خود انتشار دهیم و ترافیک را به سمت طراحی سایت خود هدایت نماییم. از سویی دیگر با انتشار مطالب و خبرهای دیگر طراحی سایت ها مزایا و منافعی را برای طراحی سایت منبع داشته باشند زیرا که واسط انتشار خبر و درج لینک منبع کاربران را به سمت سایت منبع هدایت می نماید. پس بنابر مطالب یاد شده طراحی سایت خبرخوان و نصب سیستم ار اس اس مزایای متعددی را برای هر یک از طرفین گیرنده ار اس اس RSS و دهنده ار اس اس خواهد داشت.