عوامل سئو منفی در طراحی سایت چيست

عوامل با تاثیرگذاری منفی در سئو سایت چه مواردی می باشند. فاکتورهای بسیاری در درون صفحه و خارج از صفحه طراحی سایت موجود می باشند که تاثیرات مثبتی را در پروسه سئو سایت ایفا می نمایند. حال چه نکات و عواملی با تاثیرگذاری منفی درسئوسایت موجود می باشد. در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.

درج محتوای کپی در طراحی سایت

انتشار محتوای کپی شده در طراحی وب سایت، تاثیر بسیار منفی در سئو سایت خواهد داشت. محتوای کپی شده به واسط موتورهای جستجو ایندکس نخواهد شد و اعتبار منفی را به سایت شما خواهد بخشید. فلذا سعی در درج نمودن محتوای جدید در طراحی سایت خود نمایید. انتشار مرتب و روزانه مطالب نیز در کاوش مرتب موتورهای جستجو در طراحی وب سایت شما حائز اهمیت می باشد.

 

ایجاد صفحات با محتوای بسیار متشابه

ایجاد صفحات با عنوان متشابه و نیز محتوای شبیه در سئو سایت تاثیر منفی را خواهد داشت. صفحاتی با محتوای بسیار متشابه و عدم انتشار محتواهای جدید و نوین در ایندکس نمودن صفحات طراحی سایت شما اثرگذاری منفی را خواهد داشت.

 

عنوان و متاتگ متشابه در صفحات طراحی سایت

از دیگر موارد تاثیرگذاری منفی در سئو سایت، درج عنوان و متاتگ توضیحات متشابه برای صفحات می باشد. هر صفحه از طراحی وب سایت با هدفی خاص ایجاد می شود پس بنابراین می بایست متاتگ عنوان و توضیحات مرتبط با صفحه طراحی سایت را درج نمایید.

 

تکرار بی معنای کلمات کلیدی در صفحات طراحی سایت

تکرار بی معنای کلمات کلیدی بدون فراهم نمودن بار معنایی و مفهومی در صفحات طراحی سایت، نه تنها از ارزش محتوا می کاهد بلکه در سئو سایت نیز اثرگذاری منفی را خواهد داشت. در کنار این ها از نظر کاربر محتوا بی ارزش و بدون بار معنایی و مفهومی تلقی می شود و تمایلی به خواندن محتوای موجود در طراحی سایت ما نشان نخواهد داد.