فاکتورهای محبوبیت طراحی سایت چیست

محبوبیت طراحی سایت شما به معنای توانایی جذب ترافیک و کاربر به سمت سایت می باشد. مبحث جذب ترافیک بیشتر و محبوبیت سایت مورد توجه صاحبان طراحی وب سایت قرار می گیرد. سایت الکسا از جمله سایت هایی است که به صورت آنلاین به تحلیل و آنالیزی در خصوص محبوبیت طراحی سایت ها می پردازد.حال چه فاکتورهایی موجب افزایش محبوبیت طراحی سایت شما خواهد شد. در ادامه به تحلیل عواملی محبوبیت سایت خواهیم پرداخت.

لینک دهی خارجی در طراحی سایت

یکی از فکاتورهایی که در معنای محبوبیت سایت قلدام می شود تعداد لینک های خارجی می شود. هرچه طراحی سایت شما تعداد لینک های خارجی را در دیگر وب سایت ها داشته باشد در مفهوم محبوبیت بیشتر معنا می یابد.

 

عمر طراحی سایت

عمر طراحی سایت نیز از دیگر فاکتورهای محبوبیت سایت می باشد. سایت ها با عمر بیشتر اغلب دارای محتوای قدیمی تر و بیشتر می باشند که این نیز از فاکتورهای در محبوبیت سایت شما در تحلیل های مرتبط با سئو سایت قرار می گیرد.

 

عملکرد طراحی سایت

طراحی سایت شما چه تعداد بازدیدکننده و ترافیک را جذب می نماید. آیا طراحی سایت شما توانسته است نظر کاربران را به سمت محتوا و مطالب موجود جلب نماید یا اینکه کاربران پس از ورود، صفحه طراحی وب سایت شما را ترک می نمایند. ایا بحث کاربرپسند بودن را در طراحی ساایت خود لحاظ نموده اید. کاربران چه زمانی را برای لود شدن صفحه طراحی سایت شما صرف می نمایند.تحلیل و آنالیزی در این خصوص می تواند عملکرد طراحی سایت شما و نیز مقبولیت سایت از نظر کاربران را مورد بررسی قرار دهد.

 

زمان صرف شده در طراحی سایت شما

کاربران چه مدت زمانی را در طرحی وب سایت شما صرف می نمایند. چه تعداد صفحات را کاربر پس از ورود به طراحی سایت شما مشاهده و کلیک می نماید.آیا کاربران تنها صفحات را کلیک می نمایند یا اینکه محتوای موجود در صفحه را مطالعه می نمایند.تمامی این عوامل در آنالیز محبوبیت طراحی سایت شما موثر خواهد بود.