لینک بیلدینگ Link Building که همان لینک سازی معنا می یابد یکی از قدرتمندترین فرمول موفقیت سئو می باشد که پس از محتوا در پروسه سئو سایت جایگاه بالایی را به خود اختصاص نموده است. چگونه می توان لینک بیلدینگ قدرتمندی را ایجاد نمود و یا حتی عبارت لینک بیلدینگ به چه معنا می باشد. در ادامه به بیان فرمول ایجاد لینک بیلدینگ موفق خواهیم پرداخت.

لینک بیلدینگ قدرتمند در سئو

لینک بیلدینگ که در مفهوم لینک سازی و ساختار لینک ها در طراحی سایت به صورت داخلی و خارجی معنا می یابد به واسط متصل نمودن صفحات طراحی سایت و سایت به یکدیگر و نیز به دنیای بیرون یا همان دیگر وب سایت ها می باشد. لینک دهی داخلی که در مفهوم جایدهی کلمات کلیدی در لینک ها معنا می یابد می تواند صفحات طراحی وب سایت را به یکدیگر اتصال نماید و با گسترش سطح دسترسی و همچنین افزایش تعداد لینک ها می تواند رنکینگ صفحات طراحی سایت که به صورت لینک ایجاد شده اند را ارتقا دهد.

انواع لینک بیلدینگ در سئو

لینک بیلدینگ که در دیگر وب سایت ها درج می شود می تواند به صورت nofollow و dofollow باشد. لینک dofollow در مفهوم کاوش گوگل در لینک درج شده می باشد و به نوعی لینک گذاری مستقیم معنا می یابد. لینک nofollow بدین معناست که گوگل در لینک درج شده کاوش ننماید. تاثیرگذاری لینک dofollow ارجحیت بیشتری نسبت به لینک nofollow دارد اما این بدان معنا نیست که لینک nofollow خالی از ارزش می باشد بلکه در حالتی عکس موضوع ضروری نیز می باشد.

لینک dofollow در سئو سایت

لینک dofollow اغلب در قالب انتشار خبر در دیگر طراحی سایت ها، خرید لینک در دیگر سایت ها می باشد که به صورت لینک دهی مستقیم به طراحی سایت شما می باشد و اثرگذاری بسیاری را دارد پس تمامی تلاش خود را در جهت جمع آوری هرچه بیشتر لینک dofollow نمایید.

لینک nofollow در سئو سایت

لینک nofollow که اغلب در فرمت برجاگذشتن نظر و کامنت در صفحات دیگر طراحی سایت ها، انتشار مطالب در فروم ها و انجمن ها ، درج مطالب در برخی سایت های پروفایل ساز و غیره می باشد. اگرچه لینک nofollow در مورد کاوش گوگل قرا نمی گیرد اما می بایست بیان نمود وجود لینک nofollow برای طراحی سایت ضروری است و اثرگذاری مثبت خود را بر سئو خواهد داشت.