لینک گذاری طراحی سایت شما در دیگر طراحی وب سایت ها به عنوان اعتباری برای شما خواهند بود که در منظر سئو سایت بسیار پراهمیت می باشد. اما اهمین بک لینک ها و لینک ها اگر با قوانین و رعایت نکات سئو همراه نباشد تاثیرگذاری منفی خود را به صورت حذف شدن (پنالتی شدن) و یا اسپم شدن لینک همراه می نماید. حال چگونه می توانید بهترین لینک دهی خارجی را برای طراحی سایت خود داشته باشید. در ادامه به بیان قوانین بک لینک و لینک گذاری خواهیم پرداخت

بک لینک در سئو سایت

قوانین بک لینک و لینک بیلدینگ در سئو و نکاتی که می بایست در لینک دهی خارجی در نظر داشته باشید تا منجر به پنالتی شدن و حذف طراحی سایت شما نشود بصورت مواد لیست شده زیر می باشد.

تعداد بی شمار بک لینک با کلمه کلیدی یکسان منجر به حذف و اثرگذاری منفی در طراحی سایت و سئو سایت شما می شود.

تعداد بی شمار بک لینک برای مثال ده ها هزار بک لینک بصورت یکبار مانند یک هفته و یا یک روز، الخصوص بک لینک های بی اثر موجب اثرگذاری منفی در سئو وب سایت می شود.

بک لینک های کامنتی که با درج کلمات کلیدی طراحی وب سایت شما باشد و در حجم بسیار زیاد درج شده باشد به عنوان اسپم درنظر گرفته می شود.

خرید بیشمار لینک در دیگر طراحی سایت ها

تبادل لینک طراحی سایت شما با دیگر سایت ها که به عنوان اسپم شناخته می شود و اثر منفی در سئو خواهد داشت مگر اینکه به صورت nofollow باشد.

پس با توجه به گفته های بالا بهترین روش ایجاد لینک بصورت follow و نیز nofollow به صورت طبیعی می باشد . پروسه لینک گذاری خود را با خرید لینک های با کیفیت و با کلمات کلیدی مختلف و نیز در طی زمانی مرتب انجام شود تا اثرگذاری مثبت خود را در سئو سایت و بهینه سازی سایت داشته باشد.