لینک بیلدینگ و بک لینک ها اعتباردهنده به طراحی سایت شما خواهد بود و پروسه سئو سایت و بهینه سازی سایت بدون لینک بیلدینگ و بک لینک ها جایگاه ضعیفی خواهد داشت. حال با توجه به اهمیت بک لینک و استراتژی لینک سازی در سئو سایت چرا برخی پروسه های لینک بیلندیک اثرگذاری چندان خود را ندارند و یا بعبارتی چه عواملی منجر خواهد شد که لینک بیلدینک و بک لینک های ایجاد شه از طراحی سایت شما تاثیرگذاری چندان خود را در سئو سایت نداشته باشد.

محتوای بی کیفیت در سئو سایت

محتوای بی کیفیت در سئو سایت

محتوای بی کیفیت که اصول سئو سایت و بهینه سازی سایت را در خود جایدهی ننموده است و با حجم کلمات کم و تکرار بی جهت کلمات کلیدی همراه باشد اگرچه بک لینک های معتبر و لینک بیلدینگ قوی در آن صورت گیرد نمی تواند جایگاه مناسب خود را بیابد. زمانی لینک بیلدینگ شما کارایی خود را خواهد داشت که اصول سئو محتوا مربوط به طراحی سایت شما لحاظ شده باشد. فراهم نمودن محتوای با کیفیت که در تعداد کلمات مناسب باشد و نیز دربردارنده کلمات کلیدی طراحی وب سایت شما باشد اثرگذاری لینک بیلدینگ شما را دوچندان می نماید.

ارتباط لینک بیلدینگ با طراحی سایت

ارتباط لینک بیلدینگ و اینکه بک لینک از طراحی وب سایت مرتبط با حوزه کسب و کاری طراحی سایت شما باشد می تواند اثرگذاری را در اصول سئو سایت چندبرابر نماید. گرفتن بک لینک از طراحی سایت های معتبر و مرتبط با حوزه طراحی وب سایت شما استراتژی موثری خواهد بود.

متن لینک در لینک بیلدینگ

یکی دیگر از فاکتورهای موثر در اثرگذاری بیشتر لینک بیلدینک و بک لینک، متن لینک و Anchor Text استفاده شده می باشد. کلمه کلیدی منتخب خود را در Anchor Text بک لینک خود قراردهید. البته توجه داشته باشید که اگر تمامی لینک بیلدینگ های طراحی سایت شما تنها با یک کلمه کلیدی باشد منجر به پنالتی شدن طراحی وب سایت شما می شود. پس تناسب میان لینک بیلدینگ و متن بک لینک های خود را در سئو سایت مورد توجه قرار دهید. درصد فالو و نوفالو بودن بک لینک ها نیز می بایست لحاظ گردد و در اصول سئو سایت اثرگذار می باشد.

کیفیت بک لینک در سئو

کیفیت بک لینک که نشئت گرفته از اعتبار طراحی سایت لینک گرفته شده خواهد بود می تواند در استراتژی لینک سازی و لینک بیلدینگ شما بسیار تاثیرگذار باشد. سعی نمایید از طراحی سایت های معتبر بک لینک های معتبر را استخراج نمایید تا موفقیت را در پروسه سئو سایت و بهینه سازی سایت خود شاهد باشید.