میزان سئو سایت با توجه به اهمیتی که مقوله سئو با نمایش طراحی سایت در صفحه اول گوگل و بازاریابی اینترنتی ایفا می نماید همواره مورد توجه صاحبان طراحی وب سایت قرار می گیرد. آنالیز سئو سایت و چک سئو سایت می تواند میزان سئو وب سایت شما را در نمای درصد و در قالب کمی نمایش دهد که تحلیلی از وضعیت عملکرد بهینه سازی سایت خواهد بود. سایت های آنلاین چک سئو سایت بسیاری موجود می باشد که بر مبنای متریک هایی میزان سئو سایت را مورد سنجش قرار می دهند.

بررسی میزان سئو سایت

بررسی میزان سئو سایت که می تواند لیستی از متریک ها و چک لیست های سئو مانند استفاده از نکات کلمات کلیدی در محتوا، بهره گیری از متاتگ ها، استفاده از تگ h1 , h2,h3.. ، موبایل فرندلی بودن، تگ alt تصاویر ، میزان ترافیک سایت و غیره صورت گیرد. سایت های آنالیز وضعیت سئو هر یک با استفاده از لیستی از متریک های سئو بررسی میزان سئو سایت را در فرمت اعداد و فرمت کمی به نمایش می گذارند.

سنجش میزان سئو سایت

سنجش میزان سئو سایت می تواند با تحلیل وضعیت بهینه سازی وب سایت از منظر متریک های سئو، در جهت بهبود عملکرد طراحی سایت کمک نماید. سایت الکسا به عنوان سایت آنالیزگر وضعیت سئو سایت، ترافیک سایت، میزان کاربردپذیری،میزان زمان سپری شده در طراحی سایت به واسط کاربران را تمامی به عنوان متریک هایی در بررسی میزان سئو سایت قرار داده است.

مشاهده میزان سئو سایت

مشاهده میزان سئو سایت با اعداد و متریک های کمی که به واسط سایت های آنلاین چک سئو فراهم آمده است قابل مقایسه و مشاهده خواهد بود. اینکه طراحی سایت شما موبایل فرندلی می باشد یا خیر ، اینکه از تگ h در تیترها استفاده نموده است ، استفاده و تکرار کلمات کلیدی در محتوا و میزان درصدی هر کلمه کلیدی در محتوای موجود در صفحات طراحی وب سایت، تمامی در فرمت اعدادی قابل نمایش و مشاهده خواهند بود که در جهت رفع مشکلات و تقویت سئو سایت و بهینه سازی سایت نیز می توانید گام بردارید.