سقف کشسان

  • سقف کشسان در شهران

    نمونه کار شده سقف کشسان توسط تیم نگاه مدرن در سال 1394  با ضمانت ده ساله محصول که در شهران خیابان جهاد اجرا شده است. طرح بسیار زیبا در اتاق خواب دفرمه اجرا شده است.

تماس با ما