سقف کشسان در شهران

سقف کشسان
  • صاحب اثر : تیم اجرای شرکت نگاه مدرن

  • نوع سقف کشسان: پرینتی سه بعدی

  • تکنولوژی ها:  چاپ یووی 25 میکرون

نمونه کار شده سقف کشسان توسط تیم نگاه مدرن در سال 1394  با ضمانت ده ساله محصول که در شهران خیابان جهاد اجرا شده است. طرح بسیار زیبا در اتاق خواب دفرمه اجرا شده است.

تماس با ما