نکات سئوHTML در طراحی سایت چيست

کدهایHTMLکه در پیکربندی کدنویسی صفحات طراحی سایت استفاده می شود در سئو سایت بسیار اثرگذار می باشند، بدین منظور نحوه کدنویسی صفحه طراحی سایت، متاتگ ها و دیگر نکاتی، می بایست از منظر سئو سایت در نظر گرفته شوند. در ادامه به بیان نکات سئو از دیدگاه کدهایHTML در صفحه طراحی سایت می پردازیم.

تگalt در تصاویر

با توجه به اهمیت مبحث بهینه سازی تصاویر در طراحی سایت، درج نمودن توضیحات و عنوانی برای عکس های موجود در صفحات طراحی وب سایت می تواند در گامی مطلوب در راستای سئو سایت باشد. درج نمودن توضیحاتی از عکس در تگalt می تواند فرصت نمایش طراحی سایت شما را در صفحه نتایج جستجو تصاویر در گوگل ایجاد نماید که در بهبود عملکرد سئو سایت سودمند خواهد بود.

 

عدم ایجاد فریم در طراحی سایت

این نکته را در نظر داشته باشید که ایجاد فریم در طراحی سایت از منظر سئو سایت مورد پسند نخواهد بود زیرا که با ایجاد فریم درصدد نمایش چندین صفحه طراحی سایت در یک صفحه خواهید بود که در نتیجه عمل از اهمیت نکات سئو در تک تک صفحات غافل خوهید شد.

درج تگh1 در طراحی سایت

مطلوب ترین امر قرار دادن عنوان صفحه طراحی سایت در تگ h1 می باشد و نیز این نکته را در نظر داشته باشید که هر صفحه از طراحی سایت یک عنوان انتخابی را دارا می باشد فلذا از ایجاد چندین تگh1 درصفحه طراحی وب سایت خود بپرهیزید. بعلاوه می توانید تیترهای داخلی را در تگh2 ,h3,h4 و غیره بسته به اهمیت متن انتخاب نمایید.

div در طراحی سایت

تگ divبه منظور بخش بندی صفحه طراحی سایت به پارتیشن های مورد نظر در کدنویسی HTML استفاده می شود. در برخی ساختارهای طراحی سایت کدهای Table را به عنوان بستری برای جدول بندی صفحه طراحی وب سایت استفاده می نمودند. اما این نکته را می بایست در نظر داشت که کدهایTableنسبت به تگdiv نیازمند کدنویسی اضافه تری خواهند بود که از منظر سئوسایت نامطلوب می باشند فلذا درج نمودن بخش های مختلف طراحی سایت در تگ div امری پسنده تر در سئو خواهد بود.