به موجب الگوریتم گوگل freshness در سئو سایت، مطالب جدید برخی طراحی سایت ها بالاتر از وب سایت هایی که موجود می باشند در صفحه نتایج جستجو گوگل نمایش داده می شود که این امر برای طراحی سایت های نوپا و تازه ایجاد شده از منظر سئو سایت و بهینه سازی سایت سودمند خواهد بود. این تفکر از انجا نشات می گیرد که شاید مطالب جدید در طراحی وب سایت ها جدید سودمند تر از مطالب موجود از سایت های قدیمی باشد. برای مثال شما اگر تیتری را جستجو نمایید در طول هفته نتایج و طراحی سایت های مختلف را نمایش می دهد که در خصوص مطلب موضوع فراهم نموده اند.

عملکرد گوگل freshness در سئو

الگوریتم گوگل freshness Google نوعی تغییرات لحظه ای در نتایج جستجو گوگل بوجود می آورد. این بدان مفهوم است که نتایج گوگل از طراحی سایت ها ممکن است در هر ساعت و یا دقیقه متفاوت باشد که از آن با نام تغییرات لحظه ای گوگل از منظر سئو و بهینه سازی سایت یاد می شود. به موجب این امر شاید اثر بک لینک های طراحی سایت در مدت 24 ساعت هم اثرگذاری خود را در سئو سایت ممکن است به نمایش بگذارد.

Google Dance در سئو

الگوریتم Google Dance موجب می شود که گاها طراحی سایت ها با رنکینگ پایین تر، در رنکینگ بالاتری نمایش داده شوند و طراحی وب سایت ها با رنکینگ بالاتر به عقب برگردند. در واقع نوعی رقص ناگهانی در نتایج حاصل از طراحی سایت ها ایجاد میشود. Google Dance و freshness Google برای سایت های نوپا از لحاظ سئو سایت و بهینه سازی سایت بسیار سودمند خواهد بود