بلاگ طراحی سایت

تکنیک های طراحی سایت و سئو سایت با گستردگی فراوانی که در حیطه موضوعی خود دارند کاربران بسیاری را جلب می نمایند. با قدرت گیری بازاریابی اینترنتی افراد بستر طراحی سایت و طراحی وب سایت را به منظور افزایش درآمدی خود طرح ریزی نموده اند. در این میان دانستن و داشتن دانش موضوعی طراحی سایت و سئو سایت در بهبود عملکرد کسب وکارها موثر عمل خواهد نمود. بدین منظور شرکت نگاه مدرن به انتشار مطالب آموزشی در حیطه طراحی سایت و سئو سایت اقدام می نماید تا رضایتمندی کاربران را حاصل نماید.


Trust rank در سئو طراحی سایت

Trust rank تراس رنک بیانگر اعتباری است که به طراحی سایت ها و یا به عبارتی به دامین طراحی وب سایت ها داده می شود.

نظرات (0) کلیک ها: 2422

بوت استراپ Bootstrapدر بستر طراحی سایت مجموعه ای از روشها و ابزارهای رایگان برای ایجاد سایت و نرم افزارهای تحت سایت است که در مبحث طراحی سایت ریسپانسیو معنا می یابد که در سئو سایت کاربردپذیر خواهد بود.

نظرات (0) کلیک ها: 3110