کاربران کنجکاو در طراحی سایت شما

 

کاربران کنجکاو کاربرانی هستند که تمایل دارند صفحات طراحی سایت شما را با صرف زمان بسیار مورد بررسی و کنکاش خود قرار دهند. بررسی خدمات ، مقالات، سرویس ها و بخش های دیگر در طراحی وب سایت شما به واسط این نوع کاربران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این افراد اعلب با هدف آشنایی با کسب وکار شما و بدست آوردن ایده و نقطه نظری از وضعیت محصولات و خدمات وارد طراحی سایت شما می باشند و اغلب در حال کنون نیازی به دریافت خدمات و محصول خاصی را ندارند. در صورتی که خدمات و سرویس های موجود در طراحی سایت، مطابق نظر کاربر قرار گیرد موجب ایجاد تجربه خوب خواهد شد و در واقع مشتریان و کاربران آینده کسب وکار ما خواهند شد و فرصت های بسیاری خوبی برای سرمایه گذاری خواهند بود. بدین واسط صاحبان طراحی سایت هدف خود را در ارتقای بخش های مناسب و مهیج برای این نوع کاربران قرار دهند.

 

 

کاربران نیازمند خدمت

 

این نوع کاربران با هدف دریافت خدمت و محصول وارد طراحی سایت می شوند و اغلب به صفحات مورد نظر خود در طراحی سایت ورود می نماید تا پروسه سرویس گیری خود را به اتمام رساند. این نوع کاربران با هدف خاص خود و با صرف زمانی کوتاه در طراحی سایت شما کاوش می نمایند تا سرویس مورد نظر خود را بیابند.

 

پس از تحلیل این دو نوع از کاربران طراحی سایت، بهترین اقدام در جهت بهبود بازاریابی اینترنتی راضی نگه داشتن هر دو نوع کاربر می باشد. با اندکی توجه به تعداد بازدید صفحات طراحی سایت می توانید نوع کاربران خود را بدست یافته و درجهت تقویت سودمندی خود اقدام نمایید.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

Share:
امتیاز این آیتم :
0
  • هیچ نظری یافت نشد