طراحی پرتال ( طراحی پورتال) که در مفهومی فراتر از طراحی سایت بکار گرفته می شود قابلیت های متمایزی را از خصایص را از مفهوم پرتال بهره می گیرد. طراحی پرتال چه تمایزی را با طراحی وب سایت دارد. پاسخ این سوال می تواند کمکی در یافت ویژگی های برجسته پرتال باشد که قابلیت های ممتازی را به خود اختصاص نموده است. در ادامه به بیان امکانات موجود در طراحی سایت و مقایسه کاربردی میان طراحی پورتال (پرتال) نسبت به طراحی وب سایت خواهیم پرداخت.

پرتال خبری

امروزه پرتال خبری یکی از گسترده ترین پرتال ها در بستر اینترنت می باشد که در اشاعه خبرها در اینترنت بسیار موثر عمل می نماید. پرتال ها می توانند گرایش خاصی را پیروی نمایند و در حیطه مشخصی فعایت نمایند که با پرتال عمودی بیان می شود و یا اینکه بودن گرایش خاصی و در حیطه عمومی فعالیت نماید که پرتال عمودی نامیده می شود. طراحی پرتال خبری می تواند قابلیت هایی همچون جستجو، هدایت نمودن کاربران به دیگر طراحی سایت های خبری را در خود جای دهد. طراحی پرتال خبری ، طراحی پرتال سازمانی از پرکاربردترین طراحی پرتال ها می باشد که عمومیت خاصی دارد.

طراحی پرتال و قابلیت های پرتال ها

پرتال ها این ویژگی را دارا می باشند که به کاربران خود اجازه ایجاد پروفایل و صفحه را دهد. طراحی پرتال سازمانی این قابلیت را ملاک خاصی برای خود قرار داده است تا برای کارکنان خود پروفایلی شخصی ایجاد نماید و سیر وظایف را در آن مشخص نماید. طراحی پرتال یاهو یکی از قدرتمندترین طراحی پرتال ها می باشد که به کاربران خود اجازه ایجاد پروفایل ، امکان چت با دیگر افراد ، اتصال به بیشمار وب سایت و دیگر امکانات را فراهم نموده است.

تفاوت طراحی پرتال و طراحی سایت

اگر بخواهیم میان پروسه طراحی پرتال و طراحی سایت تمایز ایجاد نمایید پس می بایست قابلیت هایی را که پرتال برای کاربران خود فراهم نموده است را متمایز نماییم. اگرچه برخی از طراحی سایت ها تعدادی از ویژگی ها و قابلیت های موجود در پرتال را در خود اتخاذ نموده اند اما اینطور بیان می شود که پرتال و طراحی پرتال همواره با ویژگی هایی همچون قابلیت پروفایل سازی، چت و گفتگو ، جستجو ، هدایت به دیگر وب سایت و غیره را در خود جای داده است.