Sitemap فایل متنی است و همانطور که از اسم آن مشخص است بیانگر نقشه ای از صفحات طراحی سایت می باشد و به نوعی جهتیابی صفحات طراحی وب سایت شما را برای موتورهای جستجو آسان می نماید که این خود تاثیر مستقیم بر سئو سایت و مبحث بهینه سازی سایت خواهد داشت. ایندکس شدن سریع صفحات طراحی سایت شاید برای بسیاری از صاحبان طراحی وب سایت مهم باشد. فایل Sitemap یکی از بهترین و موثرترین روش ها به منظور ایندکس نمودن سریع صفحات طراحی سایت می باشد. اگرچه وب مستر نیز در این راستا موثر عمل می نماید. در ادامه به بیان نحوه ایجاد فایل Sitemap برای صفحات طراحی سایت خواهیم پرداخت.

ایجاد فایل Sitemap در سئو طراحی سایت

فایل Sitemap فایل متنی است در فرمت xml - .sitemap.xml. اگرچه نرم افزارهای سئو مختلفی ایجاد فایل Sitemap و نیز درج صفحات طراحی سایت را در آن انجام می دهند اما شما خود می توانید به راحتی یک فایل متنی به واسط notpad ایجاد نمایید و آن را در فرمت xml ذخیره سازی نمایید. در گام بعدی می بایست صفحات طراحی سایت خود را در فایل Sitemap ایجاد شده درج نمایید. کدهای زیر بیانگر این امر می باشند.

<url>
<loc>http://www.example.com/mypage</loc>
<lastmod>2013-10-10</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>1</priority>
</url>

تگ های فایل Sitemap در سئو سایت

در کد بالا آدرس صفحه طراحی وب سایت شما در تگ </loc> قرار گرفته است و در واقع http://www.example.com/mypage صفحه ای از طراحی سایت شما است که درصدد درج نمودن در فایل Sitemap را دارید. تگ <lastmod> زمان درج این صفحه از طراحی وب سایت شما را در فایل Sitemap بیان می نماید. تگ <changefreq> بیانگر این موضوع است که صفحه طراحی وب سایت شما که درج شده است در چه نرمی اغلب تغییر می کند . به صورت ماهانه، سالیانه و یا روزانه که در این تگ درج می شود. تگ <priority> اهمیت صفحه طراحی سایت شما را نشان می دهد. عدد 1 بالاترین اهمیت را دارد . به ترتیب با کاهش این عدد به 0.9 0.8 و غیره این اهمیت صفحات طراحی سایت شما خواهد بود. به واسط ایجاد فایل sitemap در بهبود ایندکس نمودن صفحات طراحی وب سایت و یا به عبارتی سئو سایت و بهینه سازی وب سایت خود موثر عمل نمایید.